ROSEN Technologies (Beijing) Co., Ltd.

Address

A-1,Zhongjie, Gedaizi Village, Lisui Town

Shunyi District, Beijing China 101313

Phone
+86-010-89487960

Email